Điều khoản sử dụng

Sử dụng thông tin và tài nguyên

Tất cả nội dung, tài nguyên trên website này được bảo vệ bởi luật bản quyền. Đất Nền Sổ Đỏ 24h là chủ sở hữu của các thương hiệu, biểu tượng và các nhãn mác sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên website. Những người truy cập vào website này không được phép sử dụng các tài sản nêu trên nếu không được sự cho phép trước của Đất Nền Sổ Đỏ 24h bằng văn bản.

Bản quyền

Những nội dung của website này, và của tất cả những trang web khác thuộc quyền kiểm soát của Đất Nền Sổ Đỏ 24h dù là toàn bộ hay là một phần như văn bản, biểu tượng, hình ảnh, biểu trưng, hình tượng, phần mềm và những nội dung khác đều là tài sản của Đất Nền Sổ Đỏ 24h. Việc sử dụng nội dung trên website nếu không được phép bằng văn bản là xâm phạm bản quyền, thương hiệu và những quy định khác của pháp luật.

Trong trường hợp trích dẫn, sao chép nội dung trên website này, phải được sự cho phép bằng văn bản từ Đất Nền Sổ Đỏ 24h và cần ghi rõ bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và những thông cáo khác được trích nguồn từ website Đất Nền Sổ Đỏ 24h.

Cấm sao chép hay sửa lại mã HTML trên website mà Đất Nền Sổ Đỏ 24h tạo ra để phát triển bất cứ nội dung hay hình ảnh trên bất cứ trang web nàokhác. Các loại mã này cũng thuộc về bản quyền của Đất Nền Sổ Đỏ 24h.